Skriv för att söka

Covid-19

Kris- och beredskapskommittén

Uppdrag

Kris- och beredskapskommitténs uppdrag är att finnas nära och stödja de utsatta och de utsattas familjer så proaktivt så möjligt.