Skriv för att söka

Khedir Adam
Samfundsordförande
khedir.adam@svenskeritrean.se
Selama Salh
Vice samfundsordförande
selma.salh@svenskeritrean.se
Osman Adem
Samfundssekreterare
osman.adem@svenskeritrean.se
Nasser Nuru
Samfundsledamot - Statestikansvarig
naser.nuru@svenskeritrean.se
Omera Saleh
Samfundsledamot - Projekt- och utvecklingsansvarig
omera.saleh@svenskeritrean.se